Svenska Foder, Spannmålstorkning.

Gasafe har projekterat nybyggnad av en gasanläggning för distribution av gasol i gasfas till en stor spannmålstork.
Vi har också levererat Pegoraro Feed-Back förångare, reglerutrustning, rörsystem och brännaranläggning.

Anläggningsdata: Lagertank 60m3, Förångare Pegoraro Feed-Back 300kg/h (3900kw), Eclipse TAH kanalbrännare (2x3000Kw).


Ludvig Svensson, Ett anrikt textilföretag med energiväv som stor produkt.

Gasafe har projekterat o byggt hela anläggningen i etapper sedan 80-talet.
Senast har vi satt in 2st nya Weishaupt brännare med O2-styrning i ångcentralen.

Anläggningsdata: Lagertankar 130m3, 60m3, Brännare Weishaupt G60 6,1Mw och RGL50 5,4Mw.


Berendsen Textil, Tvättar till hotell & restaurang och landsting m.fl.

Gasafe har projekterat om och tillbyggnad på flera av Berendsens anläggningar för distribution av gasol i gasfas till dels ångpannor och ett antal torktumlare.
Gasafe har även levererat förångare, reglerutrustning, rörsystem och gaslarmsystem.

Anläggningsdata: Flera Lagertankar upp till 100m3, Förångare bla. Pegoraro ECO-vap EL 300kg/h, total kapacitet 1400kg/h (17900Kw).


Bogelack, Utför legolackering till i huvudsak lastvagnsindustrin.

Gasafe har projekterat nybyggnad och senare tillbyggnad av en stor gasanläggning för distribution av gasol i gasfas till härd-/tork- ugnar,
pyrolysugn och hetvatten -pannor. Gasafe har även levererat förångare, reglerutrustning, hetvattenpannor med brännare och rörsystem.

Anläggningsdata: Lagertank 60m3, Förångarkapacitet 400kg/h (5100Kw).


ECO Boråstapeter, Europas största tapettillverkare.

Gasafe har levererat och monterat en ny Weishautbrännare med O2-styrning och frekvenstyrd fläktmotor. Förutom förbättrad ekonomi har
man också fått kraftigt förbättrad miljö i panncentralen med betydligt lägre ljudnivå. Beräknad återbetalningstid är ca. 1 år.

Anläggningsdata: Brännare Weishaupt VM-G30 2000kw med O2- och frekvens- styrning.


Emballator Metal Group, Tillverkar plåtemballage för färgtillverkare m.m.

Gasafe har projekterat nybyggnad av en gasanläggning för distribution av gasol i gasfas till ett flertal ugnar och plåtlackeringsanläggning.
Vi har även levererat lagercistern, förångare, reglerutrustning och rörsystem.

Anläggningsdata: Lagertank 100m3, Förångare Pegoraro ECO-vap H2O 700kg/h (9000kw).


Göteborgs Energi, Uppgraderingsanläggning av biogas till fordonsgas.

Gasafe har konstruerat och byggt tankanläggning för uppgradering av biogas till fordonsgas. Gasafe har levererat
ombyggnad av cisternför FeedBack förångarsystem samt även levererat rörsystem.

Anläggningsdata: Lagertank 100m3. Förångarkapacitet 1200kg/h.


Jönköpings Räddningstjänst, Brandövningsanläggning.

Gasafe har projekterat ombyggnad i flera omgångar av gasanläggning för distribution av gasol i gasfas och vätskefas till brandövningsplatser.
Vi har också levererat styr & regerutrustning till övertändningsanläggningen i enlighet med MSB:s riktlinjer.

Anläggningsdata: Lagertank 6m3, tryckhöjningspump.


Ljunghälls Metall, Mottagningsstation för flytande metall via biltransport.

Gasafe har byggt en gasanläggning för varmhållning av skänkar med flytande aluminium som kommer direkt från ett smältverk via lastbilstransport.

Varje skänk innehåller över 10ton flytande aluminium och det får plats 3st på en specialbyggd lastbil. Vårt arbete har varit att
montera gasbrännare och konstruera gasinstallationen på plats för att passa tipputrustningen.

Varmhållningssystemet och övriga gaskomponenter är i huvudsak levererat av Kromschröder. Gasbrännare med
armatur är dimensionerat för att varmhålla den smälta metallen till ca. 700 grader.


Metsä Tissue, Pappersbrukskoncern för konsumentpapper.

Gasafe har projekterat ombyggnad i flera omgångar av Metsä Tissues alla anläggningar i Sverige, för distribution av gasol i gasfas
till brännarna på pappersmaskiner. Gasafe har även levererat förångare, reglerutrustning, kanalbrännare och rörsystem.

Vi har dessutom ett omfattande serviceåtagande för förebyggande underhåll som vi utför 1 gång per år på alla deras gasanläggningar och brännarsystem.

Anläggningsdata: Lagertankar: många, (upp till 160m3), Förångarkapacitet: många (upp till 1200kg/h), distributionspumpar för gasol i vätskefas, trucktanknings -anläggning


RISE (Research Institutes of Sweden) fd. SP, Materialprovningar.

Gasafe har projekterat nybyggnad och senare till- och ombyggnad i flera omgångar av en gasanläggning för distribution av gasol i gasfas till
provningsugnar och labratorier m.m. Gasafe har även levererat förångare, reglerutrustning, hetvattenpannor och rörsystem.

Anläggningen är byggd för att klara SP:s mest krävande provning, RWS-kurvan, vilket betyder 0-1350gr celsius i ugnen på några minuter.
Detta ställer naturligtsvis mycket stora krav på gasutrustningen, inga driftstörningar tillåts! Ett falerat prov kan kosta hundratusentals kronor att göra om.

Förångaranläggningen drivs med gaspannor och är mycket driftsäker och ekonomisk. Vi har dessutom ett omfattande serviceåtagande för förebyggande underhåll som vi utför 1 gång per år.

Anläggningsdata: Lagertank 11m3, Förångare 1200kg/h (15000Kw), Weishaupt WTC kondeserande väggpannor.


RISE (Research Institutes of Sweden) fd. SP, Ambulerande gasanläggning.

Gasafe har konstruerat, byggt och levererat en komplett ambulerande gasanläggning som via gasdrivna förångare och reglersystem levererar
en effekt upp till 6Mw. Till anläggningen har vi också utvecklat programvara för styrning och loggning av olika brandförlopp.

Med denna utrustning kan man t.ex. utföra på platsen provningar av tunnlar, broar, byggnader m.m.

Anläggningsdata: Förångare Algas 2x240kg/h.


Trollenäs Gods, Spannmålstorkning.

Gasafe har projekterat nybyggnad av en gasanläggning för distribution av gasol i gasfas till en stor spannmålstork.
Vi har även levererat förångare, reglerutrustning och rörsystem.

Anläggningsdata: Lagertank 34m3, Förångare Pegoraro ECO-vap EL 300kg/h (3900Kw).